Szakmai publikációk

Tőzegtalajra alapozott töltések állékonyságának biztosítása, Sínek Világa, 1978. 2. szám

Rézsűállékonysági vizsgálat elektronikus számítógéppel, Mélyépítéstudományi Szemle 1980. 1. szám

Kihorgonyzott szádfalak méretezése rugalmas ágyazási modellel, szakdolgozat, BME Geotechnikai Tanszék, 1985.

Társszerzőként: Rézsűállékonysági vizsgálat a határanalízis módszerével, Közlekedési- és Mélyépítéstudományi, Szemle 1987. 2. szám, társszerző Dr. Kabai Imre

Cölöpök teherbírásának mérése hullámegyenlet felhasználásával, Közlekedési- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1987. 5. szám.

Társszerzőként: Determinált sík szerepe a rézsűállékonysági vizsgálatokban, Közlekedési- és Mélyépítéstudományi, Szemle 1988. 6. szám, társszerző: Dr. Kabai Imre

Határanalízis módszer a geotechnikában, Pollack Mihály Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszak, előadás, Pécs, 1990. szeptember

Próbaterhelő cölöp fejlesztése és mérési tapasztalatok, Közlekedési- és Mélyépítéstudományi Szemle 1993. 8. szám

Cölöppróbaterhelés, Magyar Építőipar, 1994. 3. szám.

Társszerzőként: Töltésalapozás, Mélyépítő Tükörkép, 2003. augusztus, társszerző Böröczky Zsolt

Társszerzőként: Kavicscölöpözés az M7 autópályán, Mélyépítés, 2005. augusztus, társszerző Hragyil Tibor

Egy vasúti töltés károsodása és állékonysági vizsgálat, Mélyépítő Tükörkép, 2005. október

Kőtömzsalapozás tervezési kérdései, előadás, X. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia, Bük-fürdő 2009. május 5-7.

Társszerzőként: Kőtömzsalapozás tervezésének alapelvei, Mélyépítő Tükörkép, 2009. június, augusztus, társszerző Dr. Lőrincz János

Hazai eszköz és mérési módszer cölöpök próbaterheléséhez, Magyar Építéstechnika 2012/9. szám

Felsővezeték-tartó oszlopok alapozásának tervezése az Eurocode 7 szerint, Sínek Világa 2019.1